Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 11 (2007)

Volumen: 11
Director/a: Ramón Perfecto Rodríguez Montero
Data de publicación: 15/01/2008
Editores: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 1194
ISSN: 1138-039X