AmbientalMente sustentable, número 5 (xaneiro-xullo 2008): A Educación ambiental no sistema educativo formal

Volumen: 5
Director/a: Vales Vázquez, Carlos; Serantes Pazos, Araceli
Data de publicación: 2008-11-07 00:00:00.000
Editores: CEIDA, Universidade da Coruña, Servizo de publicacións
Editorial: Vales Vázquez, Carlos; Serantes Pazos, Araceli
Número de páxinas: 138
ISSN: 1887-2417
Contacto: documentacion@ceida.orgPresentación do número, p. 5

MARCO TEÓRICO

José Manuel Gutiérrez Bastida, «Programa 21 e Educación Ambiental: raíces da Axenda 21 escolar», pp. 7-32

TRAXECTORIAS E RETOS

Mª José S.M. Moreno & Mª Arminda Pedrosa, «Pretecçâo ambiental e práticas quotidianas individuais e colectivas», pp. 33-54
Mário Freitas, «Educaçâo Ambietal e para o desenvolvimento sustentável no marco da Década das Naçôes Unidas: um caso de reorientaçâo curricular ao nível de pós-graduaçâo na Universidade Federal de Tocantins», pp. 55-70
Manuel Antono Fernández Domínguez, «O Courel. Dene o subdsenvolvemento ata o desenvolvemento insostible», pp. 71-82

RECURSOS E INSTRUMENTOS

Sonia Pazos, «O mar e a costa, un recurso valioso para todos. Un programa de educación ambiental para a conservación da nosa bermar», pp. 83-90
Camilo ojea, «As Axendas 21 Escolares e Galicia: procesos incipientes», pp. 91-108

BANCO DE BOAS PRÁCTICAS

Silvia Sladaña Arce, «Progarmas, campañas e métodos: o lince e os escolares», pp. 109-126

DOCUMENTOS

A Carta da Terra, pp. 127-133