AmbientalMente sustentable, número 5 (xaneiro-xullo 2008): A Educación ambiental no sistema educativo formal

Volumen: 5
Director/a: Vales Vázquez, Carlos; Serantes Pazos, Araceli
Data de publicación: 2008-11-07 00:00:00.000
Editores: CEIDA, Universidade da Coruña, Servizo de publicacións
Editorial: Vales Vázquez, Carlos; Serantes Pazos, Araceli
Número de páxinas: 138
ISSN: 1887-2417
Contacto: documentacion@ceida.orgPresentación do número, p. 5

MARCO TEÓRICO

José Manuel Gutiérrez Bastida, “Programa 21 e Educación Ambiental: raíces da Axenda 21 escolar”, pp. 7-32

TRAXECTORIAS E RETOS

Mª José S.M. Moreno & Mª Arminda Pedrosa, “Pretecçâo ambiental e práticas quotidianas individuais e colectivas”, pp. 33-54
Mário Freitas, “Educaçâo Ambietal e para o desenvolvimento sustentável no marco da Década das Naçôes Unidas: um caso de reorientaçâo curricular ao nível de pós-graduaçâo na Universidade Federal de Tocantins”, pp. 55-70
Manuel Antono Fernández Domínguez, “O Courel. Dene o subdsenvolvemento ata o desenvolvemento insostible”, pp. 71-82

RECURSOS E INSTRUMENTOS

Sonia Pazos, “O mar e a costa, un recurso valioso para todos. Un programa de educación ambiental para a conservación da nosa bermar”, pp. 83-90
Camilo ojea, “As Axendas 21 Escolares e Galicia: procesos incipientes”, pp. 91-108

BANCO DE BOAS PRÁCTICAS

Silvia Sladaña Arce, “Progarmas, campañas e métodos: o lince e os escolares”, pp. 109-126

DOCUMENTOS

A Carta da Terra, pp. 127-133