Boletín Académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Nº 19

Volumen: 19
Director/a: González-Cebrián Tello, José
Data de publicación: 22/07/1995
Editores: Universidade da Coruña
Editorial: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 76
ISSN: 0213-3474