Boletín Académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Nº 26

Volumen: 26
Director/a: González-Cebrián Tello, José
Data de publicación: 19/05/2002
Editores: Universidade da Coruña
Editorial: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 175
ISSN: 0213-3474