Boletín Académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Nº 25

Volumen: 25
Director/a: González-Cebrián Tello, José
Data de publicación: 25/06/2001
Editores: Universidade da Coruña
Editorial: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 64
ISSN: 0213-3474