AmbientalMente sustentable, número 4 (xullo-decembro 2007): Instrumentos sociais e conservación de especies

Volumen: 4
Director/a: Vales Vázquez, Carlos; Serantes Pazos, Araceli
Data de publicación: 2008-02-14
Editores: CEIDA, Universidade da Coruña, Servizo de publicacións
Editorial: Vales Vázquez, Carlos; Serantes Pazos, Araceli
Número de páxinas: 160
ISSN: 1887-2417
Contacto: documentacion@ceida.orgPresentación, p. 5

MARCO TEÓRICO

Javier Benayas et alii, «Instrumentos sociais e conservación de especies», pp. 7-10
Carlos Vales Vázquez, «Desafíos educativos da conservación da biodiversidade», pp. 11-20
Ricardo de Castro, «Xente a favor das especies. Participación social na conservación de especies ameazadas», pp. 21-34
Irene Pérez Ibarra et alii, «Investigación social do fenómeno da catividade da tartaruga mora no Sureste ibérico», pp. 35-49

TRAXECTORIAS E RETOS

Alfredo López Fernández, «Especies mariñas protexidas», pp. 51-60
José Luis García Lorenzo, «Cambios na percepción para a conservación do oso pardo», pp. 61-64
Fermín Urra e Isabel Ibarrola, «Xestión ecosistémica de ríos con visón europeo», pp. 65-72
Beatriz García Ávila e outros, «Alzando el vuelo. Programa de conservación da Águia Imperial Ibérica», pp. 73-80

RECURSOS E INSTRUMENTOS SOCIAIS

Jorge Bonache López, «Xestión de especies no Parque das Illas Atlánticas. Instrumentos sociais na conservación», pp. 81-90
Juan Jesús Martin Jaime, «Soy pescador y por eso protejo el mar. Campaña de formación e sensibilización para propiciar a colaboración de pescadore sprofesionais e deportivos do litoral andaluz na conservación das tartarugas mariñas», pp. 91-98
Elisa Barahona Nieto, «Instrumentos sociais na pesqueira de atún vermello», pp. 99-108
Pedro Miguewl Martín et alii, «A participación cidadá no Plano de Recuperación do Lagarto Xigante da Gomera», pp. 109-115
Sonia Merino et alii, «O Arquipiélado de Cabo Verde e a Conservaçâo das Tartarugas Marinhas», pp. 117-123

BANCO DE BOAS PRÁCTICAS

Matilde Cabrera Millet, «A Rede de Educación AMbiental ‘Por un Pirineo Vivo’: o quebraosos e a biodiversidade pirenaica», pp. 125-136
Laura Navarro Noriega e Araceli Serantes Pazos, «Chaves para a conservación de morcegos en México. A Educación Ambiental como instrumento necesario na investigación e na xestión de especies», pp. 137-151
Decálogo de recomendacións para a integración dos instrumentos sociais nos Programas de Conservación de Especies, pp. 153-155