AmbientalMente sustentable, número 4 (xullo-decembro 2007): Instrumentos sociais e conservación de especies

Volumen: 4
Director/a: Vales Vázquez, Carlos; Serantes Pazos, Araceli
Data de publicación: 2008-02-14
Editores: CEIDA, Universidade da Coruña, Servizo de publicacións
Editorial: Vales Vázquez, Carlos; Serantes Pazos, Araceli
Número de páxinas: 160
ISSN: 1887-2417
Contacto: documentacion@ceida.orgPresentación, p. 5

MARCO TEÓRICO

Javier Benayas et alii, “Instrumentos sociais e conservación de especies”, pp. 7-10
Carlos Vales Vázquez, “Desafíos educativos da conservación da biodiversidade”, pp. 11-20
Ricardo de Castro, “Xente a favor das especies. Participación social na conservación de especies ameazadas”, pp. 21-34
Irene Pérez Ibarra et alii, “Investigación social do fenómeno da catividade da tartaruga mora no Sureste ibérico”, pp. 35-49

TRAXECTORIAS E RETOS

Alfredo López Fernández, “Especies mariñas protexidas”, pp. 51-60
José Luis García Lorenzo, “Cambios na percepción para a conservación do oso pardo”, pp. 61-64
Fermín Urra e Isabel Ibarrola, “Xestión ecosistémica de ríos con visón europeo”, pp. 65-72
Beatriz García Ávila e outros, “Alzando el vuelo. Programa de conservación da Águia Imperial Ibérica”, pp. 73-80

RECURSOS E INSTRUMENTOS SOCIAIS

Jorge Bonache López, “Xestión de especies no Parque das Illas Atlánticas. Instrumentos sociais na conservación”, pp. 81-90
Juan Jesús Martin Jaime, “Soy pescador y por eso protejo el mar. Campaña de formación e sensibilización para propiciar a colaboración de pescadore sprofesionais e deportivos do litoral andaluz na conservación das tartarugas mariñas”, pp. 91-98
Elisa Barahona Nieto, “Instrumentos sociais na pesqueira de atún vermello”, pp. 99-108
Pedro Miguewl Martín et alii, “A participación cidadá no Plano de Recuperación do Lagarto Xigante da Gomera”, pp. 109-115
Sonia Merino et alii, “O Arquipiélado de Cabo Verde e a Conservaçâo das Tartarugas Marinhas”, pp. 117-123

BANCO DE BOAS PRÁCTICAS

Matilde Cabrera Millet, “A Rede de Educación AMbiental ‘Por un Pirineo Vivo’: o quebraosos e a biodiversidade pirenaica”, pp. 125-136
Laura Navarro Noriega e Araceli Serantes Pazos, “Chaves para a conservación de morcegos en México. A Educación Ambiental como instrumento necesario na investigación e na xestión de especies”, pp. 137-151
Decálogo de recomendacións para a integración dos instrumentos sociais nos Programas de Conservación de Especies, pp. 153-155