Boletín Académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Nº 24

Volumen: 24
Director/a: González-Cebrián Tello, José
Data de publicación: 05/06/2000
Editores: Universidade da Coruña
Editorial: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 111
ISSN: 0213-3474