Boletín Académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Nº 21

Volumen: 21
Director/a: González-Cebrián Tello, José
Data de publicación: 17/08/1997
Editores: Universidade da Coruña
Editorial: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 44
ISSN: 0213-3474