Boletín Académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Nº 20

Volumen: 20
Director/a: González-Cebrián Tello, José
Data de publicación: 24/08/1996
Editores: Universidade da Coruña
Editorial: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 68
ISSN: 0213-3474