Revista galega de filoloxía. Nº 4

Volumen: 4
Director/a: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Data de publicación: 07/11/2003
Número de páxinas: 177
ISSN: 1576-2661Índice
Artigos
Francisco Fernández Rei, O mar e a poesía galega. Singraduras na construcción da patria da lingua, pp 11-57
Francico García Gondar, De re bibliografica: BILEGA entre os recursos sobre o galego e o portugués na Internet, pp 59-95
Juan j. Moralejo, Cambre, Pambre e outros topónimos en -bre, pp 97-113
Xoán C. Rábade Castiñeira, Algunhas propostas sobre as unidades, relacións e funcións sintácticas, pp 115-152

Recensións
Rui Vasques, Crónica de Santa María de Iria. Estudo e edizón de José Antonio Souto Cabo, Santiago de Compostela, Ediciós do Castro (Cabido da S.A.M.I. Catedral/Seminario de Estudos Galegos), 2001, Francisco González Lousada, pp 155-158
Duarte, I.M./ Barbosa, J./ Martos, S. / Hüsgen, T. (orgs,) (2002) Encontro Comemorativo dos 25 Anos do Centro de Língüística da Universidade do Porto, Centro de Lingüística da Universidade de Porto, Iván Méndez López, pp 159-162
Giuseppe Tavani, Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa: Introduçao, ediçao crítica e fac-símile, Lisboa: Ediçoes Colibri ( Colecçao “Viator”), 1999 José-Martinho Montero Santalha, pp 163-170
Mário Vilela, Metáforas do Nosso Tempo, 2002, Coimbra: Livraria Almedina, Xosé Manuel Sánchez Rei, pp 171-177