Latinidad mozárabe. Estudios sobre el latín de Álbaro de Córdoba

9,00 

Autor: González Muñoz, Fernando
Data de publicación: 1996
Formato: 17 x 24 cm.
Número de páxinas: 278

Colección:

ISBN: 84-88301-29-4 Categorías: ,

Estudo crítico gramatical e léxico dos escritos de Álbaro de Córdoba, autor hispano-latino do século IX