Revista galega de filoloxía. Nº 2

Volumen: 2
Director/a: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Data de publicación: 07/11/2001
Número de páxinas: 196
ISSN: 1576-2661Índice
Artigos
Xosé Luís Axeitos,Os traballos e os días do Profesor Pensado Tomé. In memoriam, pp11-25
Nieves R. Brisaboa, Carme Fernández Pérez-Sanjulián, Introducción ás Bibliotecas Dixitais, pp 27-51
Xavier Varela Barreiro, A emerxencia de Vario(s), pp 53-67
Xosé Ramón Freixeiro Mato, Interferencia e niveis de uso dalgunhas construccións con pronome posesivo en galego, pp 69-87
José Antonio Souto Cabo, Pera esto se en romanço tornar, Um documento notarial e poético de Santa Clara de Santarém, pp 89-103
Elisardo López Varela, Achegamento ao galego literario de Curros Enríquez, pp 105-127

Notas
Sobre Enfermidades da língua (1759) de Manuel José de Paiva, Telmo Verdelho, pp 131-141
A lingua do noso audiovisual, Raúl Veiga, pp 143-155
Para uma análise lingüística do conto “Sobre a morte de Bieito” de Rafael Dieste: Referenciaçao , enunciaçao e modalidade, Benjamín Moreira, pp 157-165
Aproximación histórica ao galego nas escolas (1900-1936): un saber ausente e unha voz silenciada. Sabela Rivas Barrós, pp 167-179

Recensións
Luis Casteleiro Oliveros, la revolución en Lingüística (Ferdianand de Saussure), Gabriela Prego Vázquez, pp 183-185
Gramática da Lingua Portuguesa, de Mário Vilela e Ingedore Villaça Koch, Xosé Ramón Freixeiro Mato, pp 187-191
Fernando Ramallo, Gabriel Rei Doval e Xoán Paulo Rodríguez Yáñez (eds.), Manual de Ciencias da Linguaxe, Mario Cal Varela, pp 193-195