Boletín Académico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Nº 23

Volumen: 23
Director/a: González-Cebrián Tello, José
Data de publicación: 11/11/1998
Editores: Universidade da Coruña
Editorial: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 51
ISSN: 0213-3474