Sarmiento. Anuario galego de historia da educación. Nº 8

Volumen: 8
Director/a: Herminio Barreiro Rodríguez
Data de publicación: 23/11/2004
Número de páxinas: 236
ISSN: 1138-5863Estudios
Araceli Serantes Pazos, Na procura dunha xenealoxía dos equipamentos para a educación ambiental en Galiza, pp 7-19
Xosé Malheiro Gutiérrez, A ” Escola Americana” do Val Miñor: modernización e reforma pedagóxica na Galicia do primeiro tercio do século XX, pp 21-41
Carmen Benso e Rosa Mª Cid Galante, A ensinanza privada en Ourense a principios do século XX, pp 43-75
Buenaventura Delgado, Vives, Comenio y Sarmiento, pp 89-99
Mª del Pilar García Salmerón, La política y las realizaciones educativas de la segunda República a la luz de los estudios locales, pp 101-123
Cristina Yanes, La regulación de la práctica docente en los primeros institutos oficiales de segunda enseñanza, pp 125-143
Rita Gradaílle, As traxectorias educativas da muller rural galega: unha visión interxeracional, pp 145-169

Documentos
Narciso de Gabriel, Mestres de España (I), pp 171-201
Carmen Benso Calvo, Regulamentos de ecolas privadas da provincia de Ourense, pp 203-209

Novas, pp 211-236