Sarmiento. Anuario galego de historia da educación. Nº 5

Volumen: 5
Director/a: Herminio Barreiro Rodríguez
Data de publicación: 17/12/2001
Número de páxinas: 261
ISSN: 1138-5863Estudios
Hermino Barreiro Rodríguez, A institución de libre enseñanza, unha política da pedagoxía, pp 7-19
Conrad Vilanou, La recepçió pedagògica de Hölderlin, pp 21-43
Germán Vargas Callejas, Memorias de los Andes. Notas sobre la educación en la cultura Inca, pp 45-63
Carlos R. Jamil Cury, Ensino escolar brasileiro: desafios e perspectivas, pp 65-75
Carmen Benso Calvo, Texto y curriculum en la enseñanza secundaria. La producción de manuales para el bachillerato decimonónico en Galicia, pp 99-119
Manuel F. Vieites García, Procesos educativos, socialización e teatro nas culturas sen tradición escrita. Algunhas consideracións para o seu estudio, pp 121-145
Antón Costa, Narciso de Gabriel, Sabela Rivas, Hostoriografía educativa en Galicia ( 1750- 2000), pp 147-202

Documentos
Rafael Sisto Edreira, As cátedras de Química e Mecánica aplicadas ás artes (Santiago, 1834-1846), pp 205-223
Xosé Mª Gómez Vilabella, Aqueles mestres/ Aqueles zoqueiros, pp 225-233

Novas, pp 235-261