Sarmiento. Anuario galego de historia da educación. Nº 3

Volumen: 3
Director/a: Herminio Barreiro Rodríguez
Data de publicación: 17/12/1999
Número de páxinas: 324
ISSN: 1138-5863Estudios
Herminio Barreiro, Educación popular, sistema social, sistema político,pp 7-23
Antón Capelán Rei, contribucións a unha historia da Universidade Popular da Coruña, pp 25-63
Carmen Benso Calvo, La educación popular en la obra de Eduardo Moreno López, pp 65-91
Narciso de Gabriel, Escolantes e escolas de ferrado, pp 93-131
Ana Sampedro Garrido, A pedagoxía Freinet en España nos tempos da II República, pp 133-155
Aida Terrón Bañuelos, Cien años de defensa colectiva: la dinámica societaria y sindical del magisterio español, pp 157-181
Soledad Montes Moreno, Aproximación biobibliográfica y profesional a la figura de Gerardo Rodríguez García, impulsor del asociacionismo del Magisterio, pp 183-203
Anxela Bugallo Rodríguez, O ensino da Historia Natural no Instituto de Santiago ( 1850-1903). Profesorado e recursos, dependencias e influencias, pp 205-221
Antonio Viñao Frago, Las autobiografías, memorias y diarios como fuente histórico-educativa: tipología y usos, pp 223-253

Documentos
Carmen Benso Calvo, Notas acerca de las universidades populares en la obra de Eduardo Moreno López, pp 259-263
Ana Sánchez Bello, Aportación da Ilustración galega ó concepto de igualdade sexual. Vicente do Seixo ( 1747-1802), pp 265-295

Novas, pp 299-324