Sarmiento. Anuario galego de historia da educación. Nº 1

Volumen: 1
Director/a: Herminio Barreiro Rodríguez
Data de publicación: 16/07/1997
Número de páxinas: 253
ISSN: 1138-5863Estudios
Narciso de Gabriel, Antón Costa Rico, Mª González Raposo e Sabela Rivas Barrós, O proceso de alfabetización en Galicia ( 1860-1991), pp 11-39
X. Miguel Somoza Rodríguez e Ramón Santos Rodríguez, Escolarización e alfabetización no medio rural galego. Rianxo 1900-1931, pp 41-57
Mª del Mar del Pozo Andrés, El cine como medio de alfabetización y de educación popular. Primeras experiencias, pp 59-75
Carmen Benso Calvo, El libro en los inicios del sistema escolar contemporáneo, pp 77-109
Narciso de Gabriel e José Luis Iglesias Salvado, Guías e libros do mestre en España (1850-1936), pp 111-125
Xosé A. Fraga Vázquez, Os libros de texto de Ciencias Naturais ( Historia Natural e Fisioloxía) utilizados na educación secundaria na segunda metade do século XIX en Galicia, pp 127-143
Mª Dolores Cotelo Guerra, Apuntes para una historia da educación de xordomudos en España, pp 145-16
Sabela Rivas Barrós, A educación e a galeguización da sociedade ( 1900-1936), pp 169-179
Herminio Barreiro Rodríguez, Sobre as orixes da educación pública contemporánea. De J.J. Rousseau a Napoleón Bonaparte: ideoloxía, nación e estado,pp 181-196

Documentos
Eugenio Otero Urtaza, Discurso de Victoriano encinas no Congreso Pedagóxico de Pontevedra ( 1887), pp 199-213
Antón Costa e Narciso de Gabriel, O ensino primario en Ourense, Memoria anual do inspector de ensino primario Salvador de Juan y Ponsoda ( 1904), pp 215-229

Novas, pp 231-253