Revista Galega de Filoloxía, nº 8 (2007)

Volumen: 8
Director/a: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Data de publicación: 08/01/2008
Número de páxinas: 220
ISSN: 1576-2661ARTIGOS

Ana Isabel Boullón Agrelo: “Farruco, Paco, Fran: datos históricos e evolución dos hipocorísticos en Galicia”, pp. 11-56
Ramón Mariño Paz, “Edición e estudo do romance de María Francisca de Isla y Losada ao Cura de Fruíme (ca. 1774-1777)”, pp. 57-98
Maria Aldina Marques, “Discordar no Parlamento: estratégias de argumentaçao”, pp. 99-124
Paulo Martínez Lema, “Nomes de posesor na toponimia do concello de Begonte (Lugo)”, pp. 125-155
Marisa Moreda Leirado, “Algunhas anotacións sobre a lingua de Ramón Armada Teixeiro (1868-1920)”, pp. 157-183

RECENSIÓNS

Xosé Ramón Freixeiro Mato: Lingua, Nación e identidade, Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 2006 (Rocío Dorado Fernández), pp. 187-191
Pere Comellas: Contra l’imperialisme linguistique: a favor de la linguodiversitat, Barcelona, La Campana, 2006 (Ana García Lenza), pp. 193-200
Goretti Sanmartín Rei (coord.) Criterios para o uso da lingua galega. A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2006; Sobre a calidade da nosa lingua. A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2006 (Laura Mariño Taibo), pp. 201-205