Revista Galega de Filoloxía, nº 7 (2006)

Volumen: 7
Director/a: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Data de publicación: 09/10/2006
Número de páxinas: 198
ISSN: 1576-2661Artigos

Robert Neal Baxter, “Falocentrismo e heteronormatividade na tradución: de como varren as mulleres e as lesbianas da historia cun golpe de penae”, pp. 11-28
Daniela Braga, “Prós e Contras: o debate político televisivo como sub-género/sub-tipo de interacçâo verbal”, pp. 29-65
Leticia Eirín García, “Do cancioneiro anónimo á lírica culta. Consideracións lingüísticas sobre as cántigas recollidas por Marcial Valladares no Diccionario gallego-castellano (19884), pp. 67-93
Xoán Carlos Lagares, “Uma aproximaçâo à “lingua” das cantigas galego-portuguesas”, pp. 95-116
Ana Lúcia Pereira Costa e Maria Olinda Rodrigues Santana, “Documentaçao foraleira dinisina de alguns concelhos do Alto Trás-os-Montes”, pp. 117-141
María Luísa Pita Rubido, “Algunhas consideracións sobre os dativos non argumentais”, pp. 143-165

Recensións

Xosé Ramón Freixeiro Mato, Xosé Manuel Sánchez Rei, Goretti Sanmartín Rei, A lingua literaria galega no século XIX (Leticia Eirín García), pp. 169-173
Xosé Manuel Sánchez Rei, A lingua galega no cancioneiro de Përez Ballesteros (Xosé Ramón Freixeiro Mato), pp. 175-178
Ingedore Villaça KOch, Vanda Maria Elias, Ler e compreender. Os sentidos do texto (Silvia Muíño Naveira) pp. 179-183