Revista galega de filoloxía. Nº 5

Volumen: 5
Director/a: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Data de publicación: 07/11/2004
Número de páxinas: 206
ISSN: 1576-2661Índice
Artigos
Manuel Amor Couto, Gramática e teoriçao linguística em Portugal: a Gramática Filosófica de Jerónimo Soares Barbosa, pp 11-31
Júlio Diéguez González, “Linguas em contacto” na Galiza Baixo-medieval, pp 33-51
Francisco Dubert García, Sobre a vogal temática dos verbos galegos, pp 53-78
José Luis Forneiro, Armando Cotarelo Valledor, Editor e estudioso do romanceiro tradicional galego, pp 79-106
M.Antònia Martí Antonín, Monstserrat Civit Torruella e Mariona Taulé Delor, Tecnologies de la llengua i les seves aplicacions, pp 107-139
Gonzalo Navaza, Os topónimos Acea de Ama e O Xurés, pp 141-162

Notas
E ja quites son los Mans. Nota paleográfica sobre o v. 4 da cántiga B 454 de D. Garcia Mendiz d’Eixo, Xosé Bieito Arias Freixedo, pp 165-169
A lexitimidade da adaptación como estratexia tradutiva, Robert Neal Baxter, pp 171-182

Recensións
César Candelas Colodrón, O cronicón de Hidacio, bispo de Chaves, Noia, Toxosoutos, 2004 (Serie Trivium 13). José Antonio López Silva, A Crónica de Idacio da Limia, bispo de Chaves, Deputación Provincial de Ourense, 2004, Arsenio Ferraces, pp 185-188
Goretti Sanmartín Rei, Lendo nas marxes. Lingua e compromiso nos paratextos ( 1863-1936), A Coruña, Espiral Maior, 2002, Xosé Ramón Freixeiro Mato, pp 189-193
Xosé Ramón Freixeiro Mato, Gramática da lingua galega. IV. Gramática do texto, 2003. Vigo, A Nosa Terra, Xosé Manuel Sánchez Rei, pp 195-200
Marcos Bagno (1997), A língua de Eulália. Novela Sociolingüística, Sao Paulo, Editora Contexto. Marcos Bagno (1999), Preconceito lingüístico. O que é, como se faz, Sao Paulo, Loyola. Goretti Sanmartín Rei, pp 201-206