Revista galega de filoloxía. Nº 3

Volumen: 3
Director/a: Freixeiro Mato, Xosé Ramón
Data de publicación: 07/11/2002
Número de páxinas: 241
ISSN: 1576-2661Índice
Artigos
Maía José Carvalho, Periodizaçao da língua portuguesa num contexto social: uma contribuçao para a Sociolingüística histórica, pp 11-27
Antonio Emiliano, Problemas de transliteraçao na ediçao de textos medievais, pp 29-63
Xavier Frías Conde, O elemento árabe en galego (II), pp 65-79
Víctor M. Longa, O tratemento da opcionalidade no programa minimalista, pp 81-105
José-Martinho Montero Santalha, Existe rima de vogal aberta com vogal fechada na poesia trovadoresca galego-portuguesa?, pp 107-143
Natalia Pires, O contributo dos descobrimentos na ampliaçao vocabular da língua portuguesa, pp145-165
Xosé Manuel Sánchez Rei, Sobre a deíxe e os pronomes demostrativos, pp 167-197
Goretti Sanmartín Rei, Agromar [1936] e a(s) lingua(s): un discurso exemplificador do combate contra a diglosia, pp 199-224

Recensións
Gramática da Lingua Galega, de Rosario Álvarez e Xosé Xove (2002), Vigo, Galaxia, Goretti Sanmartín Rei, pp 227-229
Aspectos Teóricos e Prácticos da Traduçom Científico- Técnica (Inglés- Galego) , de Carlos Garrido ( Associaçom Galega da Língua, 2001), Xosé Ramón Freixeiro Mato, pp 231-235
Xoan Carlos Lagares (2000), E por esto fez este cantar. Sobre as rubricas explicativas nos cancioneiros profanos galego-portugueses, Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, Xosé Manuel Sánchez Rei, pp 237-241