Expresiones metalingüísticas con el verbo decir

12,00 

Autor: Fernández Bernárdez, Cristina
Data de publicación: 2002
Formato: 17 x 24 cm.
Número de páxinas: 590

Colección:

ISBN: 84-9749-028-2 Categorías: ,

Análise das variedades fraseolóxicas do español en que intervén o verbo “decir”, así como os seus usos metalingüísticos.