Evolución estructural de la mitad septentrional de la zona de Ossa-Morena y su relación con el límite zona de Ossa-Morena/Zona Centroibérica

22,50 

Autor: Expósito Ramos, Immaculada
Data de publicación: 2005
Formato: 17 x 24 cm
Número de páxinas: 285

Colección:

ISBN: 84-9333799-2-1 Categorías: ,

Estudo de xeología estrutural que ten como obxectivo determinar a posición e o significado, dentro do Macizo Ibérico, do límite entre a zona de Ossa-Morena e a zona Centribérica, así como a evolución tectomometamórfica de dito límite