Cadernos. Revista de xeoloxía galega e do Hercínico Peninsular. Nº 28

Volumen: 28
Director/a: Vidal Romaní, José Ramón
Data de publicación: 19/08/2003
Número de páxinas: 341
ISSN: 0213-4497En http:/www.udc.es/iux