Cadernos. Revista de xeoloxía galega e do Hercínico Peninsular. Nº 27

Volumen: 27
Director/a: Vidal Romaní, José Ramón
Data de publicación: 24/05/2002
Número de páxinas: 129
ISSN: 0213-4497En http:/www.udc.es/iux