Cadernos. Revista de xeoloxía galega e do Hercínico Peninsular. Nº 25

Volumen: 25
Director/a: Vidal Romaní, José Ramón
Data de publicación: 19/07/2000
Número de páxinas: 429
ISSN: 0213-4497En http:/www.udc.es/iux