Biología molecular. Avances y técnicas generales

Autor: Cerdán, E.; Freire-Picos, M. A.; González Siso, I.; Rodríguez-Torres, A. M.
Data de publicación: 1997
Número de páxinas: 237ISBN: 84-88301-20-6 Categorías: ,