Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 9

Volumen: 9
Director/a: Ramón Perfecto Rodríguez Montero
Data de publicación: 22/01/2006
Editores: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 1140
ISSN: 1138-039X