Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña.Nº 8

Volumen: 8
Director/a: Ramón Perfecto Rodríguez Montero
Data de publicación: 10/11/2004
Editores: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 1186
ISSN: 1138-039X