Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 6

Volumen: 6
Director/a: Ramón Perfecto Rodríguez Montero
Data de publicación: 09/11/2002
Editores: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 1115
ISSN: 1138-039X