Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 4

Volumen: 4
Director/a: Ramón Perfecto Rodríguez Montero
Data de publicación: 09/11/2000
Editores: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 715
ISSN: 1138-039X