Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Nº 3

Volumen: 3
Director/a: Ramón Perfecto Rodríguez Montero
Data de publicación: 09/11/1999
Editores: Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións
Número de páxinas: 790
ISSN: 1138-039X