Para una crítica del texto digital

30,00 


Colección:

Autores: Domenico Fiormonte

A presente contribución aspira a ofrecer un balance dos cambios xurdidos no terreo da edición dixital de ámbito académico, poñendo especial énfase no cambio de paradigma, nos modelos de edición, e nos retos que se están afrontando especialmente no campo da edición dos textos do Século de Ouro. Así mesmo, ofrécese unha reflexión sobre que novas acepcións debería integrar a idea de “crítica” desde o punto de vista dixital, así como un cuestionamiento sobre o papel que debe xogar o modelo de “edición crítica”.
ISBN: 978-84-9749-871-5 Categorías: , , , ,